Algemene voorwaarden

  • https://www.frank-appelman.nl is een website van Topmediums.
  • Door gebruik te maken van onze service gaat de klant & coach/adviseur akkoord met de algemene voorwaarden.
  • Topmediums heeft een platform en levert een dienst en een netwerk voor coaches/adviseurs, die het mogelijk maakt om werkzaamheden uit te voeren op de website www.zenmediums.nl. Topmediums kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de adviezen die door adviseurs/coaches gegeven worden. Al onze adviseurs/coaches werken op zelfstandige basis, freelance basis of als ZZP-er.
  • Terugbetaling of vergoeding van geleverde diensten is uitgesloten. Voor de telefoongesprekken wordt betaald. Het tarief staat op de website vermeld. Mogelijk berekent uw telecomprovider extra kosten als u mobiel belt. Hiervoor verwijzen wij u naar uw mobiele telecomprovider. Personen onder 18 jaar zijn voor het gebruik van deze dienst uitgesloten.
  • Topmediums is niet verantwoordelijk voor de verstrekte adviezen die door de adviseurs/coaches die vermeld staan op www.zenmediums.nl worden gegeven betreffende u in persoon, medisch, wettelijk, financiële of zakelijke besluiten. Alle adviezen zijn van vrijblijvende aard.
  • Topmediums en de adviseurs/coaches die vermeld staan op www.zenmediums.nl zijn niet aansprakelijk voor directe noch indirecte schade, emotionele schade of schade die voortvloeit uit beslissingen die de klant heeft genomen. De klant & adviseurs/coaches zal te allen tijde zelf verantwoordelijk zijn voor de gemaakte keuzes en uitspraken.
  • Topmediums is niet verantwoordelijk voor het kopen en gebruiken van credits/vouchers. Dit blijft te allen tijde bij de klant. Topmediums kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van credits/vouchers door storing, verkeerd gebruik of welke andere manier dan ook.
  • Topmediums kan u uitsluiten voor de dienstverlening zonder daarvoor een opgaaf van reden voor te geven.
  • Topmediums behoudt zich het recht voor haar websites op elke gewenst moment aan te passen.
  • Vertrouwelijke informatie, foto’s, evenals uw e-mailadressen zullen discreet en vertrouwelijk worden behandelen en vallen onder de verantwoordelijkheid van de adviseurs/coaches.
  • Topmediums en onze adviseurs/coaches zijn geen vervanging voor een behandeling/bezoek aan uw huisarts en/of specialist. Bezoek daarom altijd uw huisarts en/of specialist als u medische klanten heeft. Onze adviseurs/coaches hebben hier geen studie voor gevolgd en doen ook geen medische uitspraken.
  • De inhoud van de website www.zenmediums.nl, waaronder onder mee begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder van het eigendomsrecht.