Horoscoop

 

Horoscoop Zenmediums
Horoscoop Zenmediums

 

Horoscoop
De horoscoop geeft de stand aan van zon, maan en planeten op een bepaald moment en op een bepaalde plaats.
Deze standen worden geplaatst in een kader van huizen.
Die huizen zijn eigenlijk een projectie van de twaalf tekens op aarde, meestal gerekend vanaf de ascendant.
Dit geheel relateert een astroloog aan gebeurtenissen die – in het verleden, het heden of de toekomst – op aarde plaatsvinden. Daarbij wordt aangenomen dat er een verband is tussen de stand van de hemellichamen en gebeurtenissen op aarde. Voorspellingen worden gedaan door een horoscoop te trekken voor momenten in de toekomst (de loop van zon, maan en planeten ligt immers vast). In het verleden was dit een tijdrovend karwei; het kostte veel tijd om precies uit te rekenen en uit te tekenen waar de planeten op een bepaald moment allemaal stonden. Tegenwoordig verloopt het berekenen van een horoscoop veel sneller dankzij de computer. Ook de interpretatie van de horoscoop wordt tegenwoordig soms met de computer gedaan, maar dit levert sowieso geen samenhangend geheel op. De voorspellingen van de astrologie zijn hierdoor dus niet nauwkeuriger geworden, maar de astroloog heeft nu veel meer tijd tot zijn of haar beschikking om uit de veelheid aan astrologische elementen een totaalbeeld te vormen, vermits het vooral het proces van interpretatie is dat veel tijd in beslag neemt. Aangezien het vermeende verband tussen de stand van de hemellichamen en gebeurtenissen op aarde, ook gekend als het principe van de synchroniciteit, niet als wetenschappelijke verklaring wordt aanvaard, vinden wetenschappers de accuratesse van dergelijke voorspellingen discutabel. Bron Wikipedia.